Home

De NSB-afdeling WESTERLO werd éénenzeventig jaar geleden, in 1946, opgericht en is vandaag nog steeds heel actief.

 

De Nationale Strijdersbond telt in ons land een 15.000-tal leden, onze afdeling maakt aldus deel uit van een heel groot geheel met een duidelijke structuur, statuten en reglementen.

Het nationaal, provinciaal en gewestelijk bestuur van de NSB ondersteunen onze werking. Met onze NSB-afdeling willen we de herinnering aan WOI en WOII levendig houden. Onze vereniging telt onder haar leden nog één oud-strijder, die onder de wapens was tijdens WOII.

 

Ook zijn er nog twee oorlogsvrijwilligers (WOII) die al tientallen jaren trouw lid zijn. Daarnaast zijn er de talrijke leden - sympathisanten die steevast onze activiteiten en de herdenkingen bijwonen.

 

Ook zijn wij zeer dankbaar voor de aandacht en steun die we krijgen van het gemeente-bestuur van Westerlo.

 

Onze afdeling is eveneens vertegenwoordigd in de Centrale Raad van de Vaderlands-lievende Verenigingen van de gemeente Westerlo.

 

De bestuursleden vormen een dynamisch team, dat met volle overgave en met heel veel steun van de leden, allerlei herdenkingen, evenementen en activiteiten organiseren die ruime aandacht krijgen van de bevolking.

 

Iedereen die sympathie heeft voor onze vereniging en graag deelneemt aan de evenementen kan zich aansluiten en is van harte welkom.

Eerstvolgende

activiteitNOOIT MEER OORLOG !